Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ

ΙΣΟΚΡ 7.62–70

(ΙΣΟΚΡ 7. Πίστις: §20–76): Σύγκριση του ισχύοντος πολιτεύματος με αυτό των Τριάκοντα