Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΣ ΦΟΡΜΙΩΝΑ ΠΕΡΙ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΔΗΜ 34.1–2

Προοίμιον: οι λόγοι που επέβαλαν την προσφυγή στη δικαιοσύνη
Ο Χρύσιππος μηνύει τον Φορμίωνα για αθέτηση των όρων ενός δανείου που είχαν συνάψει μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, ο Φορμίωνας είχε δανειστεί χρήματα από τον Χρύσιππο για ένα εμπορικό ταξίδι στον Βόσπορο. Το πλοίο βυθίστηκε κατά την επιστροφή του, γεγονός που επικαλέστηκε ο δανειολήπτης, για να απαλλαγεί από την υποχρέωση να επιστρέψει τα χρήματα. Ωστόσο, στη διαιτησία πριν από την παρούσα δίκη, η αντίπαλη πλευρά προέβαλε έναν νέο ισχυρισμό: ο καπετάνιος του εμπορικού πλοίου, ο Λάμπης, υποστήριξε ότι ο Φορμίωνας αποπλήρωσε σε αυτόν το δάνειο, αλλά τα χρήματα χάθηκαν στο ναυάγιο.