Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΑΚΡΙΤΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΝ

ΔΗΜ 35.1–5

Προοίμιον: οι Φασηλίτες δεν εξοφλούν τα δάνειά τους – Ο Λάκριτος ενήργησε ως Φασηλίτης
Ο Αρτέμωνας είχε λάβει εμπορικό δάνειο από τον Ανδροκλή, αλλά πέθανε πριν προλάβει να το εξοφλήσει, με αποτέλεσμα αυτός να κινήσει διαδικασία εναντίον του αδελφού και κληρονόμου του, του Λάκριτου.