Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΣ ΟΝΗΤΟΡΑ ΕΞΟΥΛΗΣ Α΄

ΔΗΜ 30.37–39

Ἐπίλογος: Η απουσία αξιόπιστων μαρτυριών για την επιβεβαίωση των ισχυρισμών του Ονήτορα – Ανακεφαλαίωση
Ο ρήτορας προσπάθησε να αποδείξει ότι ο Ονήτορας και ο Άφοβος είχαν συμφωνήσει να μην δοθεί προίκα στον δεύτερο, εφόσον εκκρεμούσε η δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε αυτόν και τον Δημοσθένη, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μετά την πιθανότατη δικαίωση του ρήτορα να προσμετρηθεί και αυτή στα περιουσιακά στοιχεία του Άφοβου που θα αποδίδονταν στον Δημοσθένη (βλ. σχετικά και ΔΗΜ 30.1–9). Και συνεχίζει: