Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΟΙΜΙΑ

ΔΗΜ πρ 5.1–3

Οι ακροατές των λόγων οφείλουν να ακούν με υπομονή όλους τους ομιλητές