Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΟΙΜΙΑ

ΔΗΜ πρ 1.1–3

Ο καλός ρήτορας συμβουλεύει τα δέοντα και όχι τα ευχάριστα