Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΧΕΡΡΟΝΗΣΩ

ΔΗΜ 8.73–75

Έργο του ρήτορα είναι οι ορθές συμβουλές, καθήκον των πολιτών η εκτέλεσή τους
Ο Δημοσθένης ζήτησε από τους ακροατές του τη σκληρή αντιμετώπιση των πολιτικών του αντιπάλων, που εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του Φιλίππου, πρότειναν ειρήνη και εφησυχασμό, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον Μακεδόνα βασιλιά να ενισχύεται διαρκώς. Λίγο πριν από τον ἐπίλογον (8.76–77) ο ρήτορας αιτιολογεί τον τρόπο με τον οποίον ενεργεί: