Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΕΠΤΙΝΗΝ

ΔΗΜ 20.139–142

Η κατάργηση της ἀτελείαςθα αμαυρώσει την προαιώνια φήμη της Αθήνας ως ευεργέτιδας πόλης
Ο ρήτορας, επιτιθέμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους, ζήτησε την εφαρμογή των δικών του προτάσεων αντί του νόμου του Λεπτίνη και την αποφυγή του ακραίου μέτρου της κατάργησης της ἀτελείας (βλ. σχετικά ΔΗΜ 20.11–17).