Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΕΠΤΙΝΗΝ

ΔΗΜ 20.134–135

Ο νόμος τιμωρεί όσους επιχειρούν να εξαπατήσουν τους πολίτες – Επιτρέπεται στην πόλη η εξαπάτηση των ευεργετών της;
Ο ρήτορας θέλησε, ανάμεσα στα άλλα, να προλάβει όσους εισηγούνταν την κατάργηση της ἀτελείας για τους ευεργέτες της πόλης (βλ. σχετικά ΔΗΜ 20.11–17), με το επιχείρημα ότι το μέτρο δεν ίσχυε παλαιότερα στην Αθήνα: σημείωσε, λοιπόν, ότι τότε αποδίδονταν στους ευεργέτες ακόμη μεγαλύτερες τιμές. Επίσης, κατέρριψε προκαταβολικά τον αναμενόμενο ισχυρισμό του Λεπτίνη ότι τα οφέλη του ευεργετήματος αυτού απολάμβαναν τυχοδιώκτες που δεν τα δικαιούνταν.