Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΕΠΤΙΝΗΝ

ΔΗΜ 20.67–74

Ο νόμος του Λεπτίνη προσβάλλει τη μνήμη του Κόνωνα – Σύγκριση Κόνωνα–Θεμιστοκλή
Αφού αμφισβήτησε το αναμενόμενο επιχείρημα του Λεπτίνη (για τον Λεπτίνη και τις επιδιώξεις του βλ. ΔΗΜ 20.11–17) ότι εξαιτίας της ἀτελείας, της απαλλαγής δηλαδή των ευεργετών της Αθήνας από τους φόρους, οι ασθενέστεροι οικονομικά πολίτες επωμίζονταν τα βάρη των πλουσιότερων, ο ρήτορας κατονόμασε μη Αθηναίους πολίτες, που πλήττονταν από την κατάργησή της, για να περάσει στη συνέχεια στους Αθηναίους.