Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΛΥΣΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΕΥΣΕΩΣ <ΤΩΝ> ΤΟΥ ΝΙΚΙΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΛΥΣ 18.1–27

Στοχεύοντας στο θυμικό των δικαστών
Μετά τον κύριο λόγο και τις δευτερολογίες ή τις τριτολογίες της υπεράσπισης, εκφωνούνταν ο ἐπίλογος, λόγος στον οποίο ανακεφαλαιώνονταν όσα είχαν λεχθεί και επιδιωκόταν η εύνοια των δικαστών. Στον ἐπίλογον που ακολουθεί, ο μεγαλύτερος γιος του Ευκράτη, ανιψιός του διάσημου στρατηγού και πολιτικού Νικία, επιχειρεί να προσβάλει την αξίωση του κατηγόρου του, του Πολίοχου, για δήμευση της περιουσίας των αδελφών του Νικία, του Ευκράτη και του Διόγνητου. Σημειώνεται ότι ο θείος του ομιλητή, ο Διόγνητος, που είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει την Αθήνα, όταν κατηγορήθηκε για την υπόθεση των Ερμών, είχε στο μεταξύ πεθάνει, αφήνοντας πίσω του έναν γιο, τον Διόμνηστο.