Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΘΟΥΚ 7.75.1–7.75.7

(ΘΟΥΚ 7.75.1–7.87.6: Η καταστροφή του αθηναϊκού εκστρατευτικού σώματος) Συναισθήματα των Αθηναίων στρατιωτών κατά την εγκατάλειψη του στρατοπέδου τους
Οι Συρακούσιοι νίκησαν τους Αθηναίους στην τελική ναυμαχία στο λιμάνι των Συρακουσών (όπως και στο ΘΟΥΚ 7.51.1–7.54.1) και εμπόδισαν την έξοδο που επιχείρησε ο αθηναϊκός στόλος. Τελικά αποφασίστηκε η φυγή του αθηναϊκού στρατού από τη στεριά. Στην ενότητα που ακολουθεί ο ιστορικός αφηγείται την καταστροφή του αθηναϊκού εκστρατευτικού σώματος.