Άσκηση 1

Παρατηρήστε τις λέξεις

τραπεζάκι, τραπεζομάντιλο, πρασινίζω, κιτρινοπράσινος, μαυρίζω

Ποιες από αυτές είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας της σύνθεσης και ποιες είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας της παραγωγής;

Απάντηση

Απάντηση

Σύνθεση: τραπεζομάντιλο, κιτρινοπράσινος. Παραγωγή: τραπεζάκι, πρασινίζω, μαυρίζω.

 

 
 

Άσκηση 2

Ποια είναι τα παραγωγικά μορφήματα στις λέξεις της προηγούμενης άσκησης; Είναι προθήματα ή επιθήματα;

Απάντηση

Απάντηση

Παραγωγικά μορφήματα: -άκ- (τραπεζ-άκ), -ίζ- (πρασιν-ίζ), -ίζ- (μαυρ-ίζ), Και στις τρεις περιπτώσεις πρόκειται για παραγωγικά επιθήματα.

 

 
 

Άσκηση 3

Παραγωγικά επιθήματα

Θέματα

-εύ

Χριστιαν-

-ών

μικρ-

-οσύν

παλ-

-ούλ

μεγαλ-

 

Να συνδυάσετε τα επιθήματα της πρώτης στήλης με τα θέματα της δεύτερης στήλης ώστε να φτιαχτούν υπαρκτές λέξεις της νέας ελληνικής. Προσοχή: οι σωστοί συνδυασμοί δεν βρίσκονται δίπλα-δίπλα. Πρέπει να τους βρείτε!

Απάντηση

Απάντηση

παλ-εύ, μεγαλ-ών, Χριστιαν-οσύν, μικρ-ούλ

 

 
 

Άσκηση 4

Παραγωγικά προθήματα

Θέματα + κλιτικό επίθημα

ξε-

κοιμαμ-αι

αν-

ταξιδιωτ-ης

συν-

ηθικ-ος

παρα-

τρελαιν-ω

 

Να συνδυάσετε τα προθήματα της πρώτης στήλης με τα θέματα της δεύτερης στήλης ώστε να φτιαχτούν υπαρκτές λέξεις της νέας ελληνικής. Προσοχή: οι σωστοί συνδυασμοί δεν βρίσκονται δίπλα-δίπλα. Πρέπει να τους βρείτε!

Απάντηση

Απάντηση

ξε-τρελαίνω, αν-ήθικος, συν-ταξιδιώτης, παρα-κοιμάμαι

 

 
 

Άσκηση 5

Παρατηρήστε τις λέξεις που διαθέτουν το πρόθημα παρα-:

παραστατικός, παρασκοτίζω, παραπαίω, παραφουσκώνω, παρόρμηση

Ποιες από αυτές αναλύονται στα νέα ελληνικά και το παρα- έχει τη σημασία της υπερβολής και ποιες δεν αναλύονται στα νέα ελληνικά;

Απάντηση

Απάντηση

Αναλύονται: παρασκοτίζω, παραφουσκώνω.

Δεν αναλύονται: παραστατικός, παραπαίω, παρόρμηση.