2. Τι ακριβώς είναι η αμφισημία;

Μια λέξη, μια φράση, μια πρόταση είναι αμφίσημη, όταν έχει περισσότερες από μία σημασίες, που η μία δεν είναι συνώνυμη ή παράφραση της άλλης.

 Για την ακρίβεια η ετυμολογία της λέξης αμφισημία σημαίνει «δύο» σημασίες, αλλά καταχρηστικά χρησιμοποιούμε τον όρο και για περιπτώσεις που οι σημασίες είναι περισσότερες από δύο.