1. Εισαγωγή

Στην παρακάτω εικόνα πού είναι το αστείο;
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προφανώς στις δύο σημασίες που μπορεί να έχει η λέξη τέλος:
α) ‘το πέρας’, ‘η ολοκλήρωση, η καταστροφή’ αλλά και
β) ‘ο φόρος’.
Αυτή την αμφισημία εκμεταλλεύεται ακριβώς ο γελοιογράφος σκόπιμα για να δημιουργήσει χιούμορ ανακαλώντας τη γνωστή πρόβλεψη των Μάγια για το τέλος του κόσμου στις 21/12/2012.

Στην επικοινωνία η αμφισημία δεν είναι τόσο συχνή, αφού το

εξωγλωσσικό περιβάλλον, τα συμφραζόμενα, ο επιτονισμός της φωνής ακυρώνουν την πιθανότητα διπλής ερμηνείας και κάνουν σαφές ποια σημασία είναι στην πρόθεση του ομιλητή (γι’ αυτό είμαστε σε θέση να καταλάβουμε και το σκόπιμο αστείο). Αλλά η γλώσσα –η προφορά της, η δομή της, οι λέξεις της– επιτρέπουν τη δυνάμει δημιουργία αμφισημίας.