Τι μάθαμε

·         Οι λέξεις χωρίζονται σε κατηγορίες που ονομάζονται μέρη του λόγου, ανάλογα με τα σημασιολογικά, γραμματικά και συντακτικά τους χαρακτηριστικά.
·         Τα μέρη του λόγου της ελληνικής χωρίζονται σε κλιτά και άκλιτα. Κλιτά είναι τα άρθρα, τα ουσιαστικά, τα επίθετα, οι αντωνυμίες, τα ρήματα και οι μετοχές, ενώ άκλιτα είναι τα επιρρήματα, οι προθέσεις, οι σύνδεσμοι και τα επιφωνήματα.