3. Ποια είναι τα μέρη του λόγου;

Τα κλιτά μέρη του λόγου της νέας ελληνικής είναι:
άρθρο
ουσιαστικό
επίθετο
αντωνυμία [αντωνυμίες]    
ρήμα
μετοχή.
Το ουσιαστικό και το επίθετο ονομάζονται και ονόματα.
 
Τα άκλιτα μέρη του λόγου είναι:
επίρρημα
πρόθεση
σύνδεσμος
επιφώνημα.