2. Πώς χωρίζουμε τα μέρη του λόγου;

Στην πρόταση που συζητήσαμε παραπάνω,
Ο μέχρι χθες διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου συνεχίζει την καλλιτεχνική του πορεία
οι 12 λέξεις ανήκουν σε διαφορετικά μέρη του λόγου. Μια πρώτη μεγάλη διαφορά που εμφανίζουν τα μέρη του λόγου μεταξύ τους είναι εάν κλίνονται [κλίση] ή όχι. Από τις λέξεις της παραπάνω πρότασης κλίνονται οι
ο
διευθυντής
του
Εθνικού
Θεάτρου
συνεχίζει
την
καλλιτεχνική
του
πορεία
ενώ δεν κλίνονται οι
μέχρι
χθες.
Επομένως,

τα μέρη του λόγου χωρίζονται σε κλιτά και άκλιτα.