Τι μάθαμε

·         Λέξη είναι μια μονάδα της γλώσσας, η οποία στον προφορικό λόγο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο παύσεις και στον γραπτό λόγο ανάμεσα σε δύο κενά.
·         Οι λέξεις –ιδιαίτερα στις γλώσσες με πλούσια κλίση, όπως η ελληνική– μπορούν να εμφανίζονται σε διαφορετικούς τύπους.
·         Οι λέξεις χωρίζονται σε λεξικές και γραμματικές, ανάλογα με το είδος της σημασίας που διαθέτουν. Οι λέξεις, επίσης, μπορούν να είναι πολύσημες.
·         Ιδιαίτερες περιπτώσεις λέξεων είναι τα αρκτικόλεξα και οι ιδιωματισμοί.
·         Οι γλώσσες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το είδος των λέξεων που διαθέτουν.