6. Αρκτικόλεξα

Οι διαφορετικές περιπτώσεις λέξεων που μάθαμε έως τώρα δεν είναι οι μόνες. Εάν θελήσουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο, θα αναρωτηθούμε εάν το Α.Ε.Ι. της παραπάνω πρότασης συνιστά ή όχι λέξη.

Ονομάζεται αρκτικόλεξο γιατί αποτελείται από τα αρχικά γράμματα των λέξεων

  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι, ενώ η αφετηρία των αρκτικόλεξων είναι ο γραπτός λόγος, συχνά περνάνε και στον προφορικό και χρησιμοποιούνται ως λέξεις, π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.