8. Πώς συντάσσουμε τα επίθετα;

Ένα επίθετο μπορεί να καταλαμβάνει συντακτική θέση: (α) επιθετικού προσδιορισμού ή (β) κατηγορουμένου. Για τη θέση του κατηγορουμένου είναι απαραίτητη η προσθήκη συνδετικού ρήματος.
(α) Τα ψεύτικα λόγια του με πλήγωσαν (επιθετικός προσδιορισμός)
(β) Τα λόγια του ήταν ψεύτικα (κατηγορούμενο)