7. Ανώμαλα επίθετα

Ανώμαλα

θεωρούνται τα επίθετα που δεν σχηματίζουν και τα τρία γένη, τα άκλιτα επίθετα και το επίθετο πολύς, που παρουσιάζει ιδιομορφίες στην κλίση του.  Το επίθετο κοκκινογένης επειδή ταυτίζεται το γραμματικό γένος με το φυσικό εμφανίζεται μόνο στο αρσενικό γένος, αλλά και τα επίθετα πρίμος και ούριος (δηλ. άνεμος) σχηματίζουν μόνο αρσενικό γένος. Άκλιτα είναι τα περισσότερα από τα επίθετα που έχουμε δανειστεί από άλλες γλώσσες και είναι κυρίως επίθετα που χρησιμοποιούμε για τα χρώματα, όπως τα: γκρι, καφέ, μοβ, μπεζ, μπλε, ριγέ, ροζ κ.ά. αλλά και τα: κομπλέ, κυριλέ,  λουξ, σικ, αγκαζέ, φίσκα κ.ά.. 
 
Κλίση του επιθέτου πολύς - πολλή - πολύ
 
Ενικός αριθμός
Ον. ο πολύς η πολλή το πολύ
Γεν. του (πολύ –  πολλού) της πολλής του (πολύ – πολλού)
Αιτ. τον πολύ την πολλή το πολύ
Κλητ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πληθυντικός αριθμός
Ον.
οι
πολλοί
οι
πολλές
τα
πολλά
Γεν.
των
πολλών
των
πολλών
των
πολλών
Αιτ.
τους
πολλούς
τις
πολλές
τα
πολλά
Κλητ.
–-
(πολλοί)
(πολλές)
(πολλά)