6. Πώς παράγονται τα επίθετα;

Τα επίθετα παράγονται από ουσιαστικά, ρήματα, επιρρήματα ή άλλα επίθετα, όπως βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα
 
     Επίθετα
Από ρήμα
Από ουσιαστικό
Από επίθετο
Από επίρρημα
φωναχτός (από το φωνάζω)
τριχωτός (από το τρίχα)
κοντούλης (από το κοντός)
σημερινός (από το σήμερα)
αγαπητός (από το αγαπώ)
ανοιξιάτικος (από το Άνοιξη)
μικρούτσικος (από το μικρός)
αυριανός (από το αύριο)
λεκτικός (από το λέω)
φοβιτσιάρης (από το φόβος)
ασπριδερός (από το άσπρος)
σιγανός  (από το σιγά)
αποδεκτός (από το αποδέχομαι)
πρωινός (από το πρωί)
παχουλός (από το παχύς)
παντοτινός (από το πάντοτε)
απίστευτος (από το πιστεύω)
μηνιαίος (από το μήνας)
κιτρινωπός (από το κίτρινος)
εξωτερικός (από το έξω)