5. Με κριτήριο τον σχηματισμό των επιθέτων διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες επιθέτων:

 

·         Επίθετα σε -ος -η -ο (όπως: καλός - καλή - καλό)

Ενικός: -ος -η -ο     Πληθυντικός: -οι -ες -α

·         Επίθετα σε -ος -α -ο (όπως: δίκαιος - δίκαια - δίκαιο)

Ενικός: -ος -α -ο    Πληθυντικός:  -οι -ες -α

·         Επίθετα σε -ός -ιά -ό (όπως: γλυκός - γλυκιά - γλυκό)

Ενικός:  -ός -ιά -ό   Πληθυντικός: -οί -ές -ά

·         Επίθετα σε -ύς -ιά -ύ (όπως: βαθύς - βαθιά - βαθύ)

Ενικός: -ύς -ιά -ύ    Πληθυντικός: -ιοί -ιές -ιά

·         Επίθετα σε -ής -ιά -ί (όπως: καφετής - καφετιά - καφετί)

Ενικός: -ής -ιά -ί    Πληθυντικός: -ιοί -ιές -ιά

·         Επίθετα σε -ης -α -ικο (όπως: ζηλιάρης - ζηλιάρα - ζηλιάρικο)

Ενικός: -ης -α -ικο     Πληθυντικός: -ηδες -ες -ικα

·         Επίθετα σε -ης -ης -ες (όπως: διεθνής - διεθνής - διεθνές)

Ενικός: -ής -ής -ές    Πληθυντικός: -είς -είς -ή

·         Επίθετα σε -ων -ουσα -ον (όπως: επείγων - επείγουσα - επείγον)

Ενικός: -ων -ουσα -ον   Πληθυντικός: -οντες -ουσες -οντα

·         Επίθετα σε -ος -ος -ο (όπως: προνομιούχος - προνομιούχος - προνομιούχο)

Ενικός:  -ος -ος -ο     Πληθυντικός: -οι -οι -α

·         Επίθετα σε -ων/-ονας -ον (όπως: ευγνώμων/ευγνώμονας - ευγνώμων/ευγνώμονας - ευγνώμον)

              Ενικός: -ων -ων -ον   Πληθυντικός: -ονες -ονες -ονα