2. Τι είναι τα επίθετα;

Με τον όρο επίθετο αναφερόμαστε σ’ εκείνες τις λέξεις που χρησιμοποιούμε για να χαρακτηρίσουμε κάποιον ή κάτι. Με άλλα λόγια, τις χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε μια ιδιότητα, μόνιμη ή προσωρινή σε ένα ουσιαστικό

 . Τα επίθετα συμφωνούν, δηλαδή βρίσκονται πάντα στην ίδια πτώση, γένος και αριθμό, με τα ουσιαστικά που συνοδεύουν. Π.χ. στην πρόταση
το επίθετο βροχερός είναι στην ίδια πτώση με το ουσιαστικό καιρός που προσδιορίζει –την ονομαστική–, και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με το επίθετο χθεσινά που προσδιορίζει το ουσιαστικό σχέδια –και τα δυο στην αιτιατική.
 

Επειδή τα επίθετα φέρουν πτώση, γένος και αριθμό, θεωρούνται ονόματα, όπως και τα ουσιαστικά. Τα επίθετα, όμως, συνοδεύουν τα ουσιαστικά και έχουν τρία γένη και όχι ένα, όπως τα ουσιαστικά

 :
το αρσενικό (ο), το θηλυκό (η) και το ουδέτερο (το)
Για παράδειγμα: ο καλός κύριος - η καλή κυρία - το καλό παιδί. Και φυσικά, όπως τα ουσιαστικά, έχουν ενικό και πληθυντικό αριθμό και όλες τις πτώσεις. Λέμε π.χ. των καλών ανθρώπων, τις έξυπνες ιδέες, τα ψηλά βουνά κλπ.