1. Εισαγωγή

Στον καθημερινό μας λόγο χρησιμοποιούμε λέξεις, όπως αυτές με τα έντονα γράμματα στην εικόνα, για να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο, ένα πράγμα ή μια κατάσταση.

Οι λέξεις αυτές είναι επίθετα, τα οποία συνοδεύουν τα ουσιαστικά και εμφανίζονται και στα τρία γένη.