4. Ποιες πληροφορίες δίνει η κλίση;

Τα μορφήματα χωρίζονται σε λεξικά και γραμματικά. Τα λεξικά διαθέτουν σημασίες που σχετίζονται με την πραγματικότητα, με τον κόσμο (π.χ. η οντότητα άνθρωπ-, η ενέργεια τρέχ-, η ιδιότητα κόκκιν-). Τα γραμματικά μορφήματα διαθέτουν σημασίες που σχετίζονται με τις εσωτερικές σχέσεις της γλώσσας, δηλαδή με σχέσεις όπως π.χ. ο αριθμός (ενικός/ πληθυντικός), η πτώση (ονομαστική/ γενική/ αιτιατική/ κλητική).

Το καλύτερο παράδειγμα γραμματικών μορφημάτων είναι τα κλιτικά μορφήματα. Δίνουν, δηλαδή, πληροφορίες που αφορούν το εσωτερικό της γλώσσας, τη δομή της, με άλλα λόγια, τη γραμματική της.

 
 
Το κάθε κλιτό μέρος του λόγου έχει τη δική του κλίση, δίνει δηλαδή διαφορετικές γραμματικές πληροφορίες.