3. Κλίνονται όλες οι λέξεις της νέας ελληνικής;

Οι λέξεις της νέας ελληνικής χωρίζονται σε κατηγορίες που ονομάζονται μέρη του λόγου. Από αυτά κλίνονται τα άρθρα, τα ουσιαστικά, τα επίθετα, οι αντωνυμίες, τα ρήματα, οι μετοχές και ονομάζονται κλιτά μέρη του λόγου.
 
Τα κλιτά μέρη του λόγου, δηλαδή, μπορούν να εμφανιστούν με διάφορες μορφές.
Π.χ. άρθρο: το / τα
ουσιαστικό: άνθρωπος / άνθρωποι
επίθετο: κόκκινος / κόκκινη
αντωνυμία: αυτός / αυτοί
ρήμα: γράφω / έγραψα
μετοχή: κομμένος / κομμένα
 
Δεν κλίνονται τα επιρρήματα, οι προθέσεις, οι σύνδεσμοι και τα επιφωνήματα και ονομάζονται άκλιτα μέρη του λόγου. Αυτά εμφανίζονται πάντοτε με την ίδια μορφή.
Π.χ. επίρρημα: όμορφα
πρόθεση: με
σύνδεσμος: και
επιφώνημα: αχ!