3. Επιτονικές μονάδες μέσα σε μια επιτονική φράση

Η επιτονική καμπύλη των επιτονικών φράσεων σπανιότατα κινείται προς μία μόνο κατεύθυνση, δηλ. από ψηλά να χαμηλώνει ή από χαμηλά να υψώνεται. Συνήθως εμφανίζει ανεβοκατεβάσματα.
Καθεμία μεταβολή της επιτονικής καμπύλης οφείλεται στην εμφάνιση των μονάδων του επιτονισμού –ή επίτονων– που συνθέτουν την επιτονική καμπύλη της επιτονικής φράσης (όπως οι νότες συνθέτουν τη μελωδία ενός μουσικού κομματιού).
Σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία, υπάρχουν τρία είδη επίτονων: τα τονικά ύψη, οι φραστικοί τόνοι και οι οριακοί τόνοι.
Τα τονικά ύψη εμφανίζονται στις τονισμένες συλλαβές κάθε λέξης, οι φραστικοί τόνοι εμφανίζονται λίγο πριν από το τέλος της επιτονικής φράσης και κάποιες φορές και νωρίτερα μέσα στην επιτονική φράση, αν η επιτονική φράση χωρίζεται νοηματικά και επιτονικά σε μικρότερα κομμάτια (τις ενδιάμεσες φράσεις)· τέλος, ο οριακός τόνος εμφανίζεται στο τέλος της επιτονικής φράσης.
Σε περίπτωση που η εστιασμένη πληροφορία βρίσκεται στο τέλος της επιτονικής φράσης, τότε στο τέλος της επιτονικής φράσης εμφανίζονται και τα τρία είδη επίτονων, δηλ. το τονικό ύψος και ο φραστικός τόνος και ο οριακός τόνος.