1. Εισαγωγή: τι είναι επιτονισμός;

Ο επιτονισμός είναι το ανεβοκατέβασμα  της φωνής του ομιλητή, όταν αυτός εκφωνεί μία ολόκληρη πρόταση. Αυτό το ανεβοκατέβασμα της φωνής δεν γίνεται τυχαία. Αντίθετα, έχει συγκεκριμένες λειτουργίες, αποτελείται από γλωσσικές μονάδες και διέπεται από γλωσσικούς κανόνες. 

 
 
Το ανεβοκατέβασμα της φωνής παράγεται από τον παλμό των φωνητικών χορδών. Αυτός ο παλμός δημιουργεί ένα ηχητικό κύμα, το οποίο ονομάζεται θεμελιώδης αρμονική. Η μεταβολή της θεμελιώδους αρμονικής, καθώς μιλάμε, δημιουργεί και την αίσθηση του ανεβοκατεβάσματος της φωνής.

Η μεταβολή της θεμελιώδους αρμονικής –και η οπτική της παρουσίαση με τη βοήθεια κατάλληλων μηχανημάτων– ονομάζεται

επιτονική καμπύλη.
 
 
Συνήθως, όταν μιλάμε, δεν λέμε τα πάντα με μία ανάσα. Δημιουργούμε κομμάτια λόγου, τα οποία ξεχωρίζουμε με παύσεις. Κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια λόγου οργανώνει με τέτοιον τρόπο τις πληροφορίες που θέλουμε να μεταφέρουμε στους συνομιλητές μας, ώστε οι συνομιλητές μας να καταλάβουν εύκολα και χωρίς κόπο τί θέλουμε να πούμε.

Η

επιτονική καμπύλη που εμφανίζεται σε κάθε ένα τέτοιο κομμάτι λόγου ονομάζεται επιτονική φράση
 .
Εικόνα που παρουσιάζει δύο επιτονικές φράσεις με μία παύση ανάμεσά τους. Η μπλε γραμμή μας δείχνει τις επιτονικές καμπύλες των δύο συγκεκριμένων επιτονικών φράσεων, όπως αυτές πραγματώθηκαν από τον ομιλητή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι δύο επιτονικές παύσεις αντιστοιχούν σε δύο προτάσεις (αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντα)