Άσκηση 1

Εντοπίστε ποιο από τα παρακάτω δύο φασματογραφήματα είναι ερώτηση και ποιο είναι κατάφαση.

 

i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απάντηση

Απάντηση

i Κατάφαση, ii ερώτηση

 

 
 

Άσκηση 2

Εντοπίστε ποιο από τα παρακάτω δύο φασματογραφήματα δείχνει την εστιασμένη πληροφορία στο τέλος της επιτονικής φράσης και ποιο την δείχνει στην αρχή της.

 

i.

ii

Απάντηση

Απάντηση

i στο τέλος, ii στην αρχή