Τι μάθαμε

  • Παρά τα φαινόμενα, οι λέξεις δεν είναι τα άμεσα συστατικά μιας πρότασης. Πρώτα συγκροτούν φράσεις τα οποία με τη σειρά τους αποτελούν τους όρους μιας πρότασης.
  • Οι φράσεις έχουν ιεραρχική δομή – δηλαδή δεν είναι όλες οι λέξεις εξίσου σημαντικές συντακτικά: η κεφαλή καθορίζει το είδος της φράσης και επιλέγει τον αριθμό και το είδος των συμπληρωμάτων της. Οι άλλοι προσδιορισμοί είναι περιστασιακοί, περιφερειακοί και λιγότερο απαραίτητοι – και γι’ αυτό δεν είναι ποτέ υποχρεωτική η παρουσία τους.
  • Η σχετική ελευθερία των όρων της πρότασης αντιδιαστέλλεται με την πολύ αυστηρά καθορισμένη εσωτερική δομή των φράσεων.