4. Σταθερή σειρά των συστατικών της φράσης

Παρόλο που τα φραστικά συστατικά της πρότασης μπορούν να μετακινούνται σχετικά ελεύθερα, η σειρά των λέξεων μέσα στην κάθε φράση είναι συνήθως αυστηρά καθορισμένη

 :
                [Αυτός ο εξαιρετικός δάσκαλος] [θα του το έχει διδάξει]
                [Θα του το έχει διδάξει] [αυτός ο εξαιρετικός δάσκαλος]
Αλλά όχι:
                *[Ο αυτός εξαιρετικός δάσκαλος] [θα του το έχει διδάξει]
                *[Αυτός ο δάσκαλος εξαιρετικός] [θα του το έχει διδάξει]
                *[Ο αυτός δάσκαλος εξαιρετικός] [θα του το έχει διδάξει]
                *[Αυτός ο εξαιρετικός δάσκαλος] [θα το του έχει διδάξει]
                *[Αυτός ο εξαιρετικός δάσκαλος] [το θα του έχει διδάξει]
                *[Αυτός ο εξαιρετικός δάσκαλος] [το του θα έχει διδάξει]
                *[Αυτός ο εξαιρετικός δάσκαλος] [το του έχει θα διδάξει]
                *[Αυτός ο εξαιρετικός δάσκαλος] [θα του το διδάξει έχει]
 
Παρόμοια,

μπορούμε να έχουμε διάφορες πιθανές σειρές των φράσεων στην ακόλουθη πρόταση

 :
Το παιδί είδε τον ελέφαντα [στην τηλεόραση] [σε ένα ντοκιμαντέρ] [μετά το σχολείο] [πριν πάει στο φροντιστήριο] [προχτές] [επειδή του το ζήτησε η δασκάλα του]
Το παιδί είδε τον ελέφαντα [σε ένα ντοκιμαντέρ] [στην τηλεόραση] [επειδή του το ζήτησε η δασκάλα του] [προχτές] [μετά το σχολείο] [πριν πάει στο φροντιστήριο]
 

Όμως προκύπτει σοβαρό πρόβλημα αν αλλάξουμε εσωτερικά τη δομή των φράσεων

 :
*Το παιδί είδε τον ελέφαντα [ντοκιμαντέρ σε ένα] [τηλεόραση στην] [προχτές] [το σχολείο μετά] [πάει στο φροντιστήριο πριν] [του το ζήτησε η δασκάλα του επειδή]
*Το παιδί είδε τον ελέφαντα [σε ντοκιμαντέρ ένα] [τηλεόραση στην] [προχτές] [το μετά σχολείο] [φροντιστήριο πριν πάει στο] [του το επειδή ζήτησε η δασκάλα του]