Άσκηση 1

Δώστε όσο περισσότερες εκδοχές των παρακάτω προτάσεων μπορείτε, μετακινώντας τις λέξεις χωρίς όμως να παραβιάζεται κανένας κανόνας:

                Πριν το χάραμα μονάχος σκέφτηκα πολλά χρήσιμα πράγματα.

                Όπου και να πάω, δεν μπορώ να μην το σκέφτομαι συνέχεια.

                Ας μην τα ξαναπούμε σήμερα, ας τα αφήσουμε για αύριο καλύτερα.

                Να μας ζήσετε, καλά να περάσετε και να μη μας ξεχνάτε!

Απάντηση

Απάντηση

Είναι επιτρεπτές πολλές μετακινήσεις που δεν διακόπτουν συστατικά που έχουν αυστηρούς περιορισμούς.

 

 

Άσκηση 2

Προσπαθήστε να διατυπώσετε τον κανόνα που παραβιάζει η καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

                *Θέλεις ότι πάμε εκδρομή αύριο;

                *Ο δάσκαλος θεώρησε που δεν ήσουν διαβασμένος.

                *Νομίζω να έχεις διαβάσει.

                *Προσπάθησε πως πάει πιο γρήγορα.

                *Μου είπε ότι να πάμε μαζί.

                *Φοβάμαι μήπως που κάνω λάθος.

Απάντηση

Απάντηση

Ο κανόνας που παραβιάζεται σε κάθε περίπτωση είναι η επιλογή του τύπου της συμπληρωματικής πρότασης από κάθε συγκεκριμένο ρήμα: ως κεφαλή, κάθε ρήμα επιλέγει τον τύπο και τον αριθμό των συμπληρωμάτων του (μεταξύ άλλων και τους συμπληρωματικούς δείκτες που μπορεί να εισαγάγουν τις προτάσεις αυτές). Και δεν μπορεί στην ίδια πρόταση να υπάρχουν περισσότεροι από ένας «συμπληρωματικοί δείκτες».