3. Ο ηλεκτρονικός λόγος είναι προφορικός ή γραπτός;

Τα ηλεκτρονικά κειμενικά είδη (π.χ. συνομιλίες στο διαδίκτυο με ή χωρίς εικόνα, μέσω γραφής ή μέσω προφορικού λόγου, τα μηνύματα σε υπολογιστή ή σε κινητά τηλέφωνα) εμφανίζουν στοιχεία και προφορικότητας και γραπτότητας. Αυτό εξαρτάται από τις δυνατότητες που προσφέρει κάθε φορά η τεχνολογία και από τον τρόπο με τον οποίο οι ομιλητές/τριες αξιοποιούν τις δυνατότητες αυτές.