6. Τι μάθαμε

·         Όλες οι γλώσσες, παρά τις μεταξύ τους διαφορές, εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά και ιδιότητες, που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη γλώσσα στο σύνολό της.
·         Η γλώσσα εξυπηρετεί διάφορους επικοινωνιακούς σκοπούς, όπως τη μετάδοση πληροφοριών, τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ομιλητών και την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και πειθούς.
·         Η γλώσσα δεν είναι τυχαία μορφή επικοινωνίας, είναι συστηματική. Διέπεται από κανόνες σε όλα της τα επίπεδα (φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό, κειμενικό).
·         Δύο βασικές ιδιότητες του γλωσσικού συστήματος είναι η μετάθεση (η δυνατότητα να αναφερθούμε στο παρελθόν ή στο μέλλον και σε όποιο τόπο ή πράγμα θέλουμε, ακόμα και φανταστικό) και  η παραγωγικότητα (η δυνατότητα να δημιουργούμε νέες προτάσεις ή λέξεις χωρίς περιορισμό).
·         Η γλώσσα είναι μέρος της νόησης και επηρεάζεται από αυτή. Η συγκεκριμένη γλώσσα που μιλάμε μπορεί αντίστροφα να επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. 
·         Η γλώσσα είναι κοινωνικό φαινόμενο και ποικίλλει ανάλογα με τη κοινωνική ομάδα που τη χρησιμοποιεί.
·         Η γλώσσα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του έθνους ή του κράτους και πολλές φορές η επιβολή της μιας ή της άλλης γλώσσας ως εθνικής προκαλεί συγκρούσεις.