4. Γλώσσα και σκέψη

Η γλώσσα είναι μέσο για τη σκέψη, μας λέει ο ορισμός. Είναι σαφές ότι η γλώσσα, ως μέρος της νόησης, καθορίζεται και επηρεάζεται από αυτήν. Είναι όμως μονόδρομος αυτή η σχέση;

Η γλώσσα είναι απλώς «αγωγός» και έκφραση της σκέψης, εξυπηρετώντας την επικοινωνία, ή είναι η γλώσσα πραγματικό μέσο για τη σκέψη, επηρεάζοντας (και ίσως καθορίζοντας) τον τρόπο που σκεφτόμαστε

 ; Οι απόψεις διίστανται και γλωσσολόγοι και φιλόσοφοι της γλώσσας έχουν δώσει κατά καιρούς πολύ διαφορετικές απαντήσεις. Μερικά από τα θέματα που έχουν απασχολήσει στο πλαίσιο αυτό τη γλωσσολογία είναι και τα εξής: