Τι μάθαμε

           
Για να το πούμε και αλλιώς:
[Τ]ο κείμενο αποτελεί πάντοτε το γλωσσικό αποτύπωμα μιας ευρύτερης επικοινωνιακής πράξης, ένα ίχνος του τι συνέβη ανάμεσα σε έναν ή περισσότερους δημιουργούς του λόγου και έναν ή περισσότερους αποδέκτες.
 (Γούτσος 2012, 77)