5. Η ερμηνεία ενός κειμένου

Είναι δυνατό να θεωρούμε κείμενο ένα απόσπασμα λόγου που δεν μπορούμε να καταλάβουμε;
 
 
 
Εν ολίγοις, εκεί που νομίζαμε ότι αυτά τα παραδείγματα δεν συνιστούν κείμενα αφού «δεν βγάζουν νόημα», ξαφνικά «βγάζουν», άρα μπορούμε να τα θεωρήσουμε κείμενα.
Άρα:

Μια ενότητα λόγου μπορεί για άλλους ανθρώπους να είναι κείμενο και για άλλους να μην είναι, και αυτό εξαρτάται από τον βαθμό που μπορούν αυτοί να εντάξουν αυτό το απόσπασμα λόγου σε ένα περικείμενο, ώστε να το ερμηνεύσουν

.