4. Το μέσο παραγωγής και μετάδοσης ενός κειμένου

 
Θα πρέπει να σημειώσουμε τα εξής:
 
Συνοψίζοντας: