2. Ποιος είναι ο επικοινωνιακός στόχος της συνομιλίας;

Ο στόχος των

συνομιλιακών κειμενικών ειδών διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες και το περιβάλλον της επικοινωνίας, τα οποία καθορίζουν και τον βαθμό προκαθορισμένης οργάνωσης.  
Στην αυθόρμητη, καθημερινή συζήτηση, αλλά και σε πολλές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κύριος στόχος είναι η σύσφιγξη των διαπροσωπικών σχέσεων των ομιλητών μεταξύ τους και η ενίσχυση των κοινωνικών τους δεσμών, ενώ δευτερεύοντες στόχοι μπορεί να είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η πειθώ, η επιχειρηματολογία, η αφήγηση κλπ. Με αυτή την έννοια, η συζήτηση μπορεί να περιλαμβάνει πλήθος κειμενικών ειδών και στρατηγικών.
Σε πιο αυστηρά προκαθορισμένα ή μη συμμετρικά διαλογικά είδη ο κύριος στόχος μπορεί να είναι η επίτευξη μιας εμπορικής συναλλαγής (π.χ. αγορά και πώληση ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας), η εκμαίευση πληροφοριών, η παρουσίαση των απόψεων των συμμετεχόντων κλπ., ενώ οι διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις των ομιλητών, παρότι σημαντικές, έρχονται σε δεύτερη μοίρα.