1. Πώς ορίζεται η συνομιλία;

Η συνομιλία ή συζήτηση αποτελεί την οργανωμένη διαλογική δραστηριότητα των ομιλητών μιας γλώσσας.

 Όταν δύο ή περισσότεροι ομιλητές επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του προφορικού λόγου, λέμε ότι (συν)διαλέγονται, συνομιλούν, συζητούν ή κουβεντιάζουν. Τα ρήματα αυτά, όπως και τα αντίστοιχα ουσιαστικά τους, εκφράζουν διαφορετικές πτυχές της προφορικής αλληλεπίδρασης.
 
Ο γενικός όρος συνομιλία μπορεί να καλύψει όλες αυτές τις μορφές λεκτικής αλληλεπίδρασης, που διαθέτουν περισσότερη ή λιγότερη προκαθορισμένη οργάνωση

 . Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα είδη συνομιλίας, ακόμη και αυτά που φαίνονται πρόχειρα, αυτοσχέδια ή και χαοτικά, είναι θεμελιωδώς οργανωμένα και ακολουθούν αρχές και κανόνες της επικοινωνίας. Επίσης, ο όρος καλύπτει τόσο συμμετρικά όσο και μη συμμετρικά διαλογικά είδη: έτσι λ.χ. στην καθημερινή συζήτηση όλοι οι συμμετέχοντες έχουν θεωρητικά ισότιμη πρόσβαση και δεν υπάρχει προκαθορισμένο πλαίσιο, σε αντίθεση με κειμενικά είδη όπως η συνέντευξη ή η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στα οποία ένας ομιλητής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της συζήτησης μέσα σε προκαθορισμένο πλαίσιο.