6. Η στίξη στα γραπτά τηλεφωνικά μηνύματα, την ηλεκτρονική αλληλογραφία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση της στίξης, και μάλιστα της «μελωδικής» στίξης, στο Διαδίκτυο και την ηλεκτρονική επικοινωνία, όπου ο γραπτός λόγος επανέκαμψε δυναμικά, μετά τον περιορισμό του από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας (κυρίως την τηλεόραση) σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα γραμματισμού (εκπαίδευση, έρευνα, δημόσια διοίκηση, λογοτεχνία κ.ά.). Μόνο που τώρα ο γραπτός λόγος συνυπάρχει με την προφορικότητα σε ένα νέο ύφος, που προσδιορίζεται από τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όσον αφορά τη στίξη, λοιπόν, η ηλεκτρονική και διαδικτυακή προφορικότητα φαίνεται να χαρακτηρίζεται από:
·         την υποχώρηση της χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων
·         την εκτεταμένη χρήση θαυμαστικών
·         τη συχνή χρήση αποσιωπητικών και παύλας στο τέλος προτάσεων
·         τη χρήση παρενθέσεων, για να εισαχθούν συνομιλιακές συνεισφορές.