Τι μάθαμε για την πειθώ;

  • Η πειθώ αναφέρεται σε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να επηρεάσουμε τις απόψεις των άλλων με σκοπό να τους παροτρύνουμε να πιστέψουν ή να κάνουν κάτι.
  • Όλα τα είδη κειμένων μπορεί να μεταχειρίζονται πειθώ, και κυρίως τα επιχειρηματολογικά και παραινετικά κείμενα.
  • Οι βασικοί τρόποι πειθούς είναι η επίκληση στη λογική, η επίκληση στο συναίσθημα του ακροατή/αναγνώστη, η επίκληση στο ήθος του ομιλητή/ συγγραφέα, η επίκληση στην αυθεντία, ενώ άλλοι τρόποι περιλαμβάνουν την επίθεση στο ήθος του αντιπάλου, την επίκληση της κοινής γνώμης, τη χρήση αναλογίας κ.ά.
  • Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύνδεση των πειστικών γλωσσικών μέσων με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας, που καθορίζει ποια γλώσσα είναι πειστική.