1. Τι είναι η πειθώ;

Με τον όρο πειθώ αναφερόμαστε στο σύνολο των (γλωσσικών ή άλλων) μέσων με τα οποία επιδιώκουμε να επηρεάσουμε ή και να αλλάξουμε τις αντιλήψεις και τις πράξεις των άλλων, δηλαδή να κατορθώσουμε να πιστέψουν ότι κάτι αληθεύει (ή όχι) ή να τους προτρέψουμε να προβούν σε μια πράξη (ή να απέχουν από αυτή).

 Παραπλήσιοι είναι οι όροι ρητορική και επιχειρηματολογία, που αναφέρονται και οι δύο στη διαδικασία επηρεασμού των άλλων· ο πρώτος αφορά τη συστηματική εφαρμογή μέσων πειθούς και ο δεύτερος τη διαδικασία της υποστήριξης ή της κατάρριψης μιας θέσης. Τέλος, σχετικές είναι και οι έννοιες της προπαγάνδας και της χειραγώγησης, που αναφέρονται στην κακόβουλη εκμετάλλευση των μέσων πειθούς από άτομα που ασκούν εξουσία στους αποδέκτες του λόγου, με στόχο να τους κάνουν να πιστέψουν κάτι ψευδές.
Επομένως, η πειθώ έχει σχέση με όλα τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να επηρεάσουμε τις απόψεις των άλλων με σκοπό να τους παροτρύνουμε να πιστέψουν ή να κάνουν κάτι.