3. Τι συμβαίνει όταν δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για το περικείμενο;

Καταλαβαίνουμε ότι είναι ανεπαρκείς οι πληροφορίες για το περικείμενο οι οποίες περιλαμβάνονται στο μήνυμά μας, όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε πλήρως το μήνυμα αυτό

 . Ας δούμε το ακόλουθο παράδειγμα:
  1. Τέσσερις συμφοιτήτριες βγαίνουν από το αμφιθέατρο και αποφασίζουν να βρεθούν το απόγευμα για καφέ. Μία από αυτές λέει:
«Οπότε τα λέμε στο γνωστό μέρος τη συνηθισμένη ώρα».
Ας εξετάσουμε αυτό το απόσπασμα λόγου σε δύο διαφορετικά περικείμενα: