2. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε χωρίς να λάβουμε υπόψη μας το περικείμενο;

Είναι αδύνατο να παράγουμε ή να ερμηνεύσουμε ένα οποιοδήποτε απόσπασμα λόγου/κείμενο, αν δεν γνωρίζουμε τουλάχιστον ορισμένα από τα στοιχεία που αποτελούν το περικείμενό του

 . Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι