3. Η παράγραφος και η διαίρεση / ταξινόμηση

Η διαίρεση είναι μια σχεδόν φυσική μορφή σκέψης, που προσφέρεται ιδιαίτερα για την επιστήμη και την τεχνολογία ή τους θεσμούς μιας κοινωνίας. Ως μέθοδος γραφής όμως μπορεί να θεωρηθεί επικουρική. Γι’ αυτό, το ενδιαφέρον, όσον αφορά την οργάνωση παραγράφων ή δοκιμίων, στρέφεται στην ταξινόμηση.
Το παράδειγμα που ακολουθεί δείχνει πώς μια ταξινόμηση των μορφών της ψευδολογίας σε δύο επίπεδα (διχοτομική στο πρώτο επίπεδο, κατηγοριακή στο δεύτερο) κατευθύνει την οργάνωση ενός ολόκληρου δοκιμίου –θα λέγαμε ότι, στην πραγματικότητα, το δημιουργεί–, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τις κατηγορίες δευτέρου επιπέδου ως θεματικές ιδέες για τις παραγράφους του δοκιμίου.
 
ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑ
 
 
 

                       Ιδιοτελής ψευδολογία                             Ανιδιοτελής ψευδολογία
 
 
 

    ψευδολογία    ψευδολογία     ψευδολογία         ψευδολογία     ψευδολογία     αγαθή
           του                    της                     της                          της                     της              ψευδολογία
 συμφέροντος        άμυνας           κακότητας           ματαιοδοξίας    ψυχαγωγίας
 
 
Ε. Π. Παπανούτσος, Το φάσμα της ψευδολογίας
(Έκφραση-Έκθεση για το ενιαίο λύκειο / Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 432-5)