4. Πώς οργανώνονται τα κείμενα των αγγελιών;

Απαραίτητα στοιχεία σε κάθε αγγελία είναι η ταυτότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας (τι προσφέρεται;), η περιγραφή του (πώς είναι;) και τα στοιχεία επικοινωνίας (πού θα το βρω;).

 Το σχήμα αυτό τροποποιείται ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρεται. Για παράδειγμα, στις πωλήσεις ή ενοικιάσεις ακινήτων έχουμε συνήθως:
- Τοποθεσία ακινήτου
- Περιγραφή (με γενικές και ειδικές λεπτομέρειες)
- Αξιολόγηση
- Στοιχεία επικοινωνίας.
 
Στην προσφορά εργασίας έχουμε:
- Περιγραφή υπαλλήλου
- Περιγραφή εργοδότη
- Επιθυμητά προσόντα
- Συνθήκες εργασίας.
 
Στις προσωπικές αγγελίες έχουμε συνήθως:
- Περιγραφή συντάκτη
- Περιγραφή αποδέκτη
- Σκοπός επαφής
- Στοιχεία επικοινωνίας.