3. Τι γλώσσα χρησιμοποιούν οι αγγελίες;

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της αγγελίας επιχειρείται συνήθως:
-   απλούστευση και συμπύκνωση των πληροφοριών: παραλείπονται συνήθως οι γραμματικές λέξεις (άρθρα, αντωνυμίες, προθέσεις κλπ.) αλλά και τα ρήματα. Χρησιμοποιείται ασύνδετο σχήμα με αλυσίδες ουσιαστικών και επιθέτων, χωρίς παράταξη ή υπόταξη.
-   αξιολόγηση: χρησιμοποιούνται αξιολογικά επίθετα και επιρρήματα. Τα στοιχεία αξιολόγησης είναι ενδεικτικά για το τι θεωρούν σημαντικό οι συγγραφείς των αγγελιών και, επομένως, για τις απόψεις και την ιδεολογία τους.
-   χρήση συμβατικών εκφράσεων: χρησιμοποιούνται συντομεύσεις (π.χ. υ/δ: υπνοδωμάτια, 2ΔΣΚΜΠ: 2 δωμάτια, σαλόνι και μπάνιο) και στερεότυπες ονοματικές φράσεις (π.χ. αυτόνομη/κεντρική θέρμανση, χώρος υποδοχής, σοβαρή γνωριμία, τιμή συζητήσιμη).